Sunday, February 8, 2009

Cuối tuần đẹp quá


Cuối tuần này, tôi rất rất bận.
Nhưng trời rất đẹp.
Trời không lạnh nữa.
Hôm nay, tôi chụp ảnh này vào buổi sáng khi tôi đi bộ trên đường.
Tôi chụp ở gần Mason Hall.
Tôi thích trời nắng và ấm.