Tuesday, January 27, 2009

Mở đầu học kỳ mới

Xin chào các bạn!
Đây là blog đầu tiên.
Học kì này, chúng ta sẽ học viết nhiều hơn và sẽ viết blog hàng tuần với nhau.
Đây là blog đầu tiên.
Kỳ nghỉ này tôi chỉ đi đến Madison thăm các bạn cũ thôi. Tôi đón năm mới với các bạn và chúng tôi rất vui.
Chúng tôi hy vọng năm nay ai cũng khỏe mạnh, may mắn và vui vẻ.
Tôi về Ann Arbor ngày 5 tháng 1 vì ngày 7 tháng 1 chúng ta bắt đầu năm học mới.
Bắt đầu học kỳ mới thôi.

Mời các bạn xem bài hát Ngày Tết trên quê em